کمترین: 
0
بیشترین: 
0
قیمت تقلبی: 
0
زمان: 
9/4 00:00
قیمت دینار عراق امروز 4 آذر 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 4 آذر 1396 , 0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/04 00:00","price":0}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399