کمترین: 
2.814
بیشترین: 
2.921
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.824
زمان: 
9/3 22:32
قیمت گاز طبیعی امروز 3 آذر 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 3 آذر 1396 , 2.824 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/03 03:00","price":2.904},{"date":"1396/09/03 06:00","price":2.913},{"date":"1396/09/03 06:32","price":2.914},{"date":"1396/09/03 07:08","price":2.913},{"date":"1396/09/03 07:32","price":2.914},{"date":"1396/09/03 08:00","price":2.915},{"date":"1396/09/03 08:32","price":2.914},{"date":"1396/09/03 09:00","price":2.92},{"date":"1396/09/03 09:32","price":2.919},{"date":"1396/09/03 10:00","price":2.921},{"date":"1396/09/03 11:32","price":2.912},{"date":"1396/09/03 12:24","price":2.909},{"date":"1396/09/03 13:32","price":2.913},{"date":"1396/09/03 14:00","price":2.907},{"date":"1396/09/03 14:32","price":2.904},{"date":"1396/09/03 16:00","price":2.908},{"date":"1396/09/03 16:32","price":2.904},{"date":"1396/09/03 17:08","price":2.896},{"date":"1396/09/03 17:32","price":2.904},{"date":"1396/09/03 18:08","price":2.897},{"date":"1396/09/03 18:32","price":2.894},{"date":"1396/09/03 19:08","price":2.896},{"date":"1396/09/03 19:32","price":2.891},{"date":"1396/09/03 20:08","price":2.861},{"date":"1396/09/03 20:32","price":2.833},{"date":"1396/09/03 21:00","price":2.825},{"date":"1396/09/03 21:32","price":2.82},{"date":"1396/09/03 22:00","price":2.814},{"date":"1396/09/03 22:32","price":2.824}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398