کمترین: 
7939.8
بیشترین: 
8280.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8200.7
زمان: 
9/3 23:30
قیمت بیت کوین امروز 3 آذر 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 3 آذر 1396 , 8200.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/03 00:30","price":8177.4},{"date":"1396/09/03 01:00","price":8164.5},{"date":"1396/09/03 01:30","price":8157.9},{"date":"1396/09/03 02:00","price":8146.4},{"date":"1396/09/03 02:30","price":8124.4},{"date":"1396/09/03 03:00","price":8098.1},{"date":"1396/09/03 03:30","price":8029.9},{"date":"1396/09/03 04:00","price":8065.9},{"date":"1396/09/03 04:30","price":7980.5},{"date":"1396/09/03 05:30","price":7939.8},{"date":"1396/09/03 06:00","price":8021.7},{"date":"1396/09/03 06:30","price":8049.2},{"date":"1396/09/03 07:00","price":8092.6},{"date":"1396/09/03 07:30","price":8067.1},{"date":"1396/09/03 08:00","price":7996.3},{"date":"1396/09/03 08:30","price":8068.1},{"date":"1396/09/03 09:00","price":8052.5},{"date":"1396/09/03 09:30","price":8091.7},{"date":"1396/09/03 10:00","price":8102.1},{"date":"1396/09/03 10:30","price":8174},{"date":"1396/09/03 11:00","price":8140},{"date":"1396/09/03 11:30","price":8229.5},{"date":"1396/09/03 12:30","price":8234.9},{"date":"1396/09/03 13:00","price":8097.1},{"date":"1396/09/03 13:30","price":8189.9},{"date":"1396/09/03 14:00","price":8164.3},{"date":"1396/09/03 14:30","price":8178},{"date":"1396/09/03 15:00","price":8219.9},{"date":"1396/09/03 15:30","price":8246.7},{"date":"1396/09/03 16:00","price":8239.5},{"date":"1396/09/03 16:30","price":8184.1},{"date":"1396/09/03 17:00","price":8196.1},{"date":"1396/09/03 17:30","price":8194.3},{"date":"1396/09/03 18:00","price":8172},{"date":"1396/09/03 18:30","price":8181.5},{"date":"1396/09/03 19:00","price":8197.4},{"date":"1396/09/03 19:30","price":8175.3},{"date":"1396/09/03 20:30","price":8157.4},{"date":"1396/09/03 21:00","price":8205.8},{"date":"1396/09/03 21:30","price":8219.1},{"date":"1396/09/03 22:00","price":8223.5},{"date":"1396/09/03 22:30","price":8251},{"date":"1396/09/03 23:00","price":8280.4},{"date":"1396/09/03 23:30","price":8200.7}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398