کمترین: 
398.99
بیشترین: 
447.78
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
442
زمان: 
9/3 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 3 آذر 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 3 آذر 1396 , 442 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/03 00:00","price":413},{"date":"1396/09/03 00:30","price":413.95},{"date":"1396/09/03 01:30","price":409.01},{"date":"1396/09/03 02:30","price":417},{"date":"1396/09/03 03:30","price":407.59},{"date":"1396/09/03 04:00","price":409.01},{"date":"1396/09/03 04:30","price":405},{"date":"1396/09/03 05:30","price":403},{"date":"1396/09/03 06:30","price":407.52},{"date":"1396/09/03 07:00","price":410.64},{"date":"1396/09/03 07:30","price":409.23},{"date":"1396/09/03 08:30","price":405.7},{"date":"1396/09/03 09:30","price":406.09},{"date":"1396/09/03 10:00","price":411},{"date":"1396/09/03 10:30","price":405.44},{"date":"1396/09/03 11:30","price":407},{"date":"1396/09/03 12:30","price":398.99},{"date":"1396/09/03 13:30","price":406},{"date":"1396/09/03 14:00","price":410},{"date":"1396/09/03 14:30","price":412.5},{"date":"1396/09/03 15:00","price":411},{"date":"1396/09/03 16:00","price":414.83},{"date":"1396/09/03 16:30","price":422.5},{"date":"1396/09/03 17:00","price":434},{"date":"1396/09/03 17:30","price":429.8},{"date":"1396/09/03 18:30","price":428},{"date":"1396/09/03 19:00","price":426.5},{"date":"1396/09/03 19:30","price":439.8},{"date":"1396/09/03 20:30","price":440},{"date":"1396/09/03 21:00","price":439.9},{"date":"1396/09/03 21:30","price":447.78},{"date":"1396/09/03 22:00","price":447.34},{"date":"1396/09/03 22:30","price":441},{"date":"1396/09/03 23:30","price":442}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398