کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
9/3 23:56
قیمت دینار عراق امروز 3 آذر 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 3 آذر 1396 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398