کمترین: 
7.37
بیشترین: 
7.37
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7.37
زمان: 
9/2 16:32
قیمت ذغال سنگ امروز 2 آذر 1396
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 2 آذر 1396 , 7.37 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 16:32","price":7.37}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398