کمترین: 
2440
بیشترین: 
2440
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2440
زمان: 
9/2 13:20
قیمت منات آذربایجان امروز 2 آذر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 2 آذر 1396 , 2440 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 13:20","price":2440}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398