کمترین: 
10915
بیشترین: 
10915
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10915
زمان: 
9/2 13:20
قیمت دینار بحرین امروز 2 آذر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 2 آذر 1396 , 10915 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 13:20","price":10915}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398