کمترین: 
1098
بیشترین: 
1098
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1098
زمان: 
9/2 13:20
قیمت ریال عربستان امروز 2 آذر 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 2 آذر 1396 , 1098 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 13:20","price":1098}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398