کمترین: 
13600
بیشترین: 
13600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13600
زمان: 
9/2 13:20
قیمت دینار کویت امروز 2 آذر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 2 آذر 1396 , 13600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 13:20","price":13600}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398