کمترین: 
263000
بیشترین: 
264000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
264000
زمان: 
9/2 15:12
قیمت سکه گرمی امروز 2 آذر 1396
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 2 آذر 1396 , 264000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 12:36","price":264000},{"date":"1396/09/02 13:00","price":263000},{"date":"1396/09/02 15:12","price":264000}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398