کمترین: 
1352000
بیشترین: 
1353000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1352000
زمان: 
9/2 13:00
قیمت سکه بهار آزادی امروز 2 آذر 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 2 آذر 1396 , 1352000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 12:36","price":1353000},{"date":"1396/09/02 13:00","price":1352000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398