کمترین: 
129
بیشترین: 
130
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
130
زمان: 
9/2 13:00
قیمت بات تایلند امروز 2 آذر 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 2 آذر 1396 , 130 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 12:30","price":129},{"date":"1396/09/02 13:00","price":130}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398