کمترین: 
1023
بیشترین: 
1033
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1033
زمان: 
9/2 13:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 2 آذر 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 2 آذر 1396 , 1033 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 12:30","price":1023},{"date":"1396/09/02 13:00","price":1033}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399