کمترین: 
397700
بیشترین: 
401700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
401700
زمان: 
9/2 13:12
قیمت ربع سکه امروز 2 آذر 1396
قیمت ربع سکهدر تاریخ 2 آذر 1396 , 401700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 11:54","price":397700},{"date":"1396/09/02 12:36","price":400700},{"date":"1396/09/02 13:00","price":397700},{"date":"1396/09/02 13:12","price":401700}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398