کمترین: 
711000
بیشترین: 
726000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
719000
زمان: 
9/2 15:12
قیمت نیم سکه امروز 2 آذر 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 2 آذر 1396 , 719000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 11:54","price":711000},{"date":"1396/09/02 12:36","price":726000},{"date":"1396/09/02 13:00","price":711000},{"date":"1396/09/02 13:12","price":718000},{"date":"1396/09/02 15:12","price":719000}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399