کمترین: 
36.9
بیشترین: 
37
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
37
زمان: 
9/2 13:00
قیمت ین ژاپن امروز 2 آذر 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 2 آذر 1396 , 37 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 11:50","price":37},{"date":"1396/09/02 12:30","price":36.9},{"date":"1396/09/02 13:00","price":37}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398