کمترین: 
643
بیشترین: 
648
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
648
زمان: 
9/2 13:00
قیمت یوان چین امروز 2 آذر 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 2 آذر 1396 , 648 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 11:50","price":647},{"date":"1396/09/02 12:30","price":643},{"date":"1396/09/02 13:00","price":648}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398