کمترین: 
4107
بیشترین: 
4126
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4124
زمان: 
9/2 15:10
قیمت دلار امروز 2 آذر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 2 آذر 1396 , 4124 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 11:20","price":4124},{"date":"1396/09/02 11:30","price":4125},{"date":"1396/09/02 11:40","price":4126},{"date":"1396/09/02 12:30","price":4107},{"date":"1396/09/02 13:00","price":4126},{"date":"1396/09/02 13:10","price":4124},{"date":"1396/09/02 13:20","price":4125},{"date":"1396/09/02 15:10","price":4124}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398