کمترین: 
263000
بیشترین: 
265000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
265000
زمان: 
9/2 15:12
قیمت سکه گرمی خرده فروشی امروز 2 آذر 1396
قیمت سکه گرمی خرده فروشیدر تاریخ 2 آذر 1396 , 265000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 11:06","price":263000},{"date":"1396/09/02 12:18","price":264000},{"date":"1396/09/02 12:36","price":265000},{"date":"1396/09/02 13:00","price":264000},{"date":"1396/09/02 15:12","price":265000}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398