کمترین: 
399000
بیشترین: 
404000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
404000
زمان: 
9/2 13:18
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 2 آذر 1396
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 2 آذر 1396 , 404000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 11:06","price":401000},{"date":"1396/09/02 11:48","price":399000},{"date":"1396/09/02 12:18","price":401000},{"date":"1396/09/02 13:00","price":403000},{"date":"1396/09/02 13:18","price":404000}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399