کمترین: 
716000
بیشترین: 
725000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
718000
زمان: 
9/2 15:12
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 2 آذر 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 2 آذر 1396 , 718000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 11:06","price":718000},{"date":"1396/09/02 11:48","price":716000},{"date":"1396/09/02 12:30","price":718000},{"date":"1396/09/02 12:36","price":725000},{"date":"1396/09/02 13:00","price":718000},{"date":"1396/09/02 13:12","price":717000},{"date":"1396/09/02 13:18","price":719000},{"date":"1396/09/02 15:12","price":718000}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398