کمترین: 
4208
بیشترین: 
4223
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4223
زمان: 
9/2 13:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 2 آذر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 2 آذر 1396 , 4223 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 10:30","price":4220},{"date":"1396/09/02 11:50","price":4223},{"date":"1396/09/02 12:30","price":4208},{"date":"1396/09/02 13:00","price":4223}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398