کمترین: 
4883
بیشترین: 
4925
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4920
زمان: 
9/2 13:20
قیمت یورو امروز 2 آذر 1396
قیمت یورودر تاریخ 2 آذر 1396 , 4920 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 10:30","price":4908},{"date":"1396/09/02 10:40","price":4920},{"date":"1396/09/02 11:30","price":4925},{"date":"1396/09/02 11:50","price":4920},{"date":"1396/09/02 12:00","price":4919},{"date":"1396/09/02 12:30","price":4883},{"date":"1396/09/02 13:00","price":4917},{"date":"1396/09/02 13:20","price":4920}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398