کمترین: 
649
بیشترین: 
653
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
652
زمان: 
9/2 13:00
قیمت کرون دانمارک امروز 2 آذر 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 2 آذر 1396 , 652 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 10:10","price":652},{"date":"1396/09/02 10:30","price":653},{"date":"1396/09/02 11:50","price":652},{"date":"1396/09/02 12:30","price":649},{"date":"1396/09/02 13:00","price":652}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398