کمترین: 
490
بیشترین: 
494
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
494
زمان: 
9/2 13:00
قیمت کرون سوئد امروز 2 آذر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 2 آذر 1396 , 494 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 10:10","price":491},{"date":"1396/09/02 10:30","price":493},{"date":"1396/09/02 10:50","price":494},{"date":"1396/09/02 12:30","price":490},{"date":"1396/09/02 13:00","price":494}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398