کمترین: 
3304
بیشترین: 
3331
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3325
زمان: 
9/2 13:20
قیمت دلار کانادا امروز 2 آذر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 2 آذر 1396 , 3325 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 10:10","price":3315},{"date":"1396/09/02 10:30","price":3320},{"date":"1396/09/02 10:40","price":3326},{"date":"1396/09/02 10:50","price":3331},{"date":"1396/09/02 12:00","price":3330},{"date":"1396/09/02 12:30","price":3304},{"date":"1396/09/02 13:00","price":3328},{"date":"1396/09/02 13:20","price":3325}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398