کمترین: 
1067
بیشترین: 
1077
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1076
زمان: 
9/2 13:00
قیمت لیر ترکیه امروز 2 آذر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 2 آذر 1396 , 1076 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 10:10","price":1072},{"date":"1396/09/02 10:30","price":1074},{"date":"1396/09/02 10:50","price":1076},{"date":"1396/09/02 11:30","price":1077},{"date":"1396/09/02 11:40","price":1076},{"date":"1396/09/02 11:50","price":1075},{"date":"1396/09/02 12:30","price":1067},{"date":"1396/09/02 13:00","price":1076}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398