کمترین: 
1131
بیشترین: 
1133
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1133
زمان: 
9/2 13:00
قیمت درهم امارات امروز 2 آذر 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 2 آذر 1396 , 1133 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 10:10","price":1132},{"date":"1396/09/02 10:50","price":1133},{"date":"1396/09/02 12:30","price":1131},{"date":"1396/09/02 13:00","price":1133}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398