کمترین: 
5519
بیشترین: 
5553
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5545
زمان: 
9/2 13:00
قیمت پوند امروز 2 آذر 1396
قیمت پونددر تاریخ 2 آذر 1396 , 5545 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 10:10","price":5525},{"date":"1396/09/02 10:30","price":5540},{"date":"1396/09/02 10:50","price":5553},{"date":"1396/09/02 11:50","price":5549},{"date":"1396/09/02 12:30","price":5519},{"date":"1396/09/02 13:00","price":5545}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398