کمترین: 
728.4
بیشترین: 
728.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
728.4
زمان: 
9/2 13:00
قیمت درام ارمنستان امروز 2 آذر 1396
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 2 آذر 1396 , 728.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 09:10","price":728.4},{"date":"1396/09/02 12:40","price":728.6},{"date":"1396/09/02 13:00","price":728.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398