کمترین: 
2073.2
بیشترین: 
2074.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2073.2
زمان: 
9/2 13:00
قیمت منات آذربایجان امروز 2 آذر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 2 آذر 1396 , 2073.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 09:10","price":2073.2},{"date":"1396/09/02 12:40","price":2074.7},{"date":"1396/09/02 13:00","price":2073.2}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399