کمترین: 
59.6
بیشترین: 
60.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.3
زمان: 
9/2 13:00
قیمت روبل روسیه امروز 2 آذر 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 2 آذر 1396 , 60.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 09:10","price":60.3},{"date":"1396/09/02 12:40","price":59.6},{"date":"1396/09/02 13:00","price":60.3}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398