کمترین: 
10759.2
بیشترین: 
10763.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10763.2
زمان: 
9/2 13:00
قیمت بات تایلند امروز 2 آذر 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 2 آذر 1396 , 10763.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 09:10","price":10763.2},{"date":"1396/09/02 12:40","price":10759.2},{"date":"1396/09/02 13:00","price":10763.2}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398