کمترین: 
854.8
بیشترین: 
856.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
856.5
زمان: 
9/2 13:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 2 آذر 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 2 آذر 1396 , 856.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 09:10","price":856.5},{"date":"1396/09/02 12:40","price":854.8},{"date":"1396/09/02 13:00","price":856.5}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398