کمترین: 
451.1
بیشترین: 
451.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
451.2
زمان: 
9/2 13:00
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 2 آذر 1396
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 2 آذر 1396 , 451.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 09:10","price":451.2},{"date":"1396/09/02 12:40","price":451.1},{"date":"1396/09/02 13:00","price":451.2}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398