کمترین: 
2602.5
بیشترین: 
2614.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2614.4
زمان: 
9/2 13:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 2 آذر 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 2 آذر 1396 , 2614.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 09:10","price":2614.4},{"date":"1396/09/02 12:40","price":2602.5},{"date":"1396/09/02 13:00","price":2614.4}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398