کمترین: 
3345.4
بیشترین: 
3348
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3345.4
زمان: 
9/2 13:00
قیمت روپیه پاکستان امروز 2 آذر 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 2 آذر 1396 , 3345.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 09:10","price":3345.4},{"date":"1396/09/02 12:40","price":3348},{"date":"1396/09/02 13:00","price":3345.4}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398