کمترین: 
9324.8
بیشترین: 
9326.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9324.8
زمان: 
9/2 13:00
قیمت دینار بحرین امروز 2 آذر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 2 آذر 1396 , 9324.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 09:10","price":9324.8},{"date":"1396/09/02 12:40","price":9326.5},{"date":"1396/09/02 13:00","price":9324.8}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398