کمترین: 
302.1
بیشترین: 
303.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
303.4
زمان: 
9/2 13:00
قیمت دینار عراق امروز 2 آذر 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 2 آذر 1396 , 303.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 09:10","price":303.4},{"date":"1396/09/02 12:40","price":302.1},{"date":"1396/09/02 13:00","price":303.4}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398