کمترین: 
9151.5
بیشترین: 
9155
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9151.5
زمان: 
9/2 13:00
قیمت ریال عمان امروز 2 آذر 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 2 آذر 1396 , 9151.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 09:10","price":9151.5},{"date":"1396/09/02 12:40","price":9155},{"date":"1396/09/02 13:00","price":9151.5}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398