کمترین: 
911.6
بیشترین: 
919.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
919.9
زمان: 
9/2 13:00
قیمت ریال قطر امروز 2 آذر 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 2 آذر 1396 , 919.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 09:10","price":919.9},{"date":"1396/09/02 12:40","price":911.6},{"date":"1396/09/02 13:00","price":919.9}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398