کمترین: 
939.5
بیشترین: 
939.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
939.5
زمان: 
9/2 13:00
قیمت ریال عربستان امروز 2 آذر 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 2 آذر 1396 , 939.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 09:10","price":939.5},{"date":"1396/09/02 12:40","price":939.6},{"date":"1396/09/02 13:00","price":939.5}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398