کمترین: 
11655.6
بیشترین: 
11657
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11657
زمان: 
9/2 13:00
قیمت دینار کویت امروز 2 آذر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 2 آذر 1396 , 11657 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 09:10","price":11657},{"date":"1396/09/02 12:40","price":11655.6},{"date":"1396/09/02 13:00","price":11657}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398