کمترین: 
429.3
بیشترین: 
432.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
432.5
زمان: 
9/2 13:00
قیمت کرون نروژ امروز 2 آذر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 2 آذر 1396 , 432.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 09:10","price":432.5},{"date":"1396/09/02 12:40","price":429.3},{"date":"1396/09/02 13:00","price":432.5}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398