کمترین: 
556
بیشترین: 
560.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
560.4
زمان: 
9/2 13:00
قیمت کرون دانمارک امروز 2 آذر 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 2 آذر 1396 , 560.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 09:10","price":560.4},{"date":"1396/09/02 12:40","price":556},{"date":"1396/09/02 13:00","price":560.4}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398