کمترین: 
418
بیشترین: 
423.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
423.4
زمان: 
9/2 13:00
قیمت کرون سوئد امروز 2 آذر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 2 آذر 1396 , 423.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 09:10","price":423.4},{"date":"1396/09/02 12:40","price":418},{"date":"1396/09/02 13:00","price":423.4}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398