کمترین: 
3557.8
بیشترین: 
3589.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3589.8
زمان: 
9/2 13:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 2 آذر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 2 آذر 1396 , 3589.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 09:10","price":3589.8},{"date":"1396/09/02 12:40","price":3557.8},{"date":"1396/09/02 13:00","price":3589.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398