کمترین: 
2759.8
بیشترین: 
2773.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2773.9
زمان: 
9/2 13:00
قیمت دلار کانادا امروز 2 آذر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 2 آذر 1396 , 2773.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 09:10","price":2773.9},{"date":"1396/09/02 12:40","price":2759.8},{"date":"1396/09/02 13:00","price":2773.9}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398