کمترین: 
3141.3
بیشترین: 
3164.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3164.4
زمان: 
9/2 13:00
قیمت ین ژاپن امروز 2 آذر 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 2 آذر 1396 , 3164.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 09:10","price":3164.4},{"date":"1396/09/02 12:40","price":3141.3},{"date":"1396/09/02 13:00","price":3164.4}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398